Personlighedsanalyse

Hvorfor bruge personlighedstest?

“Ubehagelige sandheder er altid bedre end behagelige illusioner…”

En personlighedstest giver et umiddelbart billede af, hvordan personen fungerer i forskellige arbejdssituationer.

GoMatch anvender 
Master Person Analyse (MPA) i forbindelse med test af kandidater.

Master Person Analyse (MPA) er en præcis interviewguide, hvor man fra starten kan koncentrere sig om det, der vil være vigtigst for jobbet. MPA er et af markedets bedste og mest udbredte testværktøjer, enten det drejer sig om rekruttering eller vurdering af medarbejderens personlighed og adfærd på jobbet.

MPA
MPA er bygget op omkring en Personprofil og en Jobprofil. MPA anvendes bl.a. til rekruttering, analyse og udvikling af enkeltpersoner, såsom medarbejdere, eller ledere på alle niveauer. MPA anvendes endvidere til analyse af teams, teamsammen-sætning, analyse af små eller større selvstyrende grupper, hele afdelinger eller organisationer.

Personprofilen
Personprofilen, også kaldet Master Person Profil (MPP), er udgangspunktet i personanalysen og indeholder en grafisk fremstilling af, hvordan en person har besvaret det tilhørende Personskema i MPA. Personprofilen består af nogle Hovedegenskaber samt en række Supplerende Egenskaber og afdækker herigen-nem, hvordan en persons typiske adfærd vil være.
Ubehagelige sandheder er altid bedre end behagelige illusioner…”
En personlighedstest giver et umiddelbart billede af, hvordan personen fungerer i forskellige arbejdssituationer.
Master Person Analyse (MPA) er en præcis interviewguide, hvor man fra starten kan koncentrere sig om det, der vil være vigtigst for jobbet.


Jobprofilen
En jobprofil bliver som hovedregel benyttet under afdækning af opgaven hos kunden, i forbindelse med et helt rekrutteringsforløb.

Jobprofilen udfyldes af den nærmeste leder, testbrugeren eller disse i fællesskab. Herved fastlægges de krav, som jobbet stiller til testpersonen. Jobprofilen sammenholdes derefter med Personprofilen for at finde match eller eventuelle afvigelser.

Test i forbindelse med rekruttering er ikke en løsning i sig selv. Den er blot et redskab til indsamling af information, der er med til at opstille hypoteser og styrke beslutningsgrundlaget.

Da en profil i sig selv ikke er “god” eller “dårlig”, bør den altid ses i forhold til et konkret job. Det er derfor nødvendigt at gøre sig klart, hvilke krav der stilles til adfærden og hvilke egenskaber der især vil være vigtige for netop dét job.

Jobprofilen lægges ind i Master Person Analysens software, og kan fx udarbejdes gennem en dialog imellem HR-funktionen og linjechefen eller af denne alene. Eventuelle tilpasninger kan løbende foretages.

Hvad betyder Jobprofilen for dig?
Jobprofilen hjælper med til at beskrive kravene til jobbet. Derved bliver det lettere at finde en person, der lever op til kravene.

Desuden bidrager Jobprofilen til den personlige udvikling af nye og eksisterende medarbejdere.

Den endelige Personprofil – testresultatet
Ved at sammenholde Personprofil og Jobprofil, og ud fra disse gennemføre en struktureret samtale, fås et klart billede af hvordan den pågældende person passer til jobbet. Samtidig afklares hvilke områder virksomheden skal være opmærksomme på, for at kunne støtte personen i introduktionsfasen såvel som i den videre udvikling.

Ved en kandidatevaluering kan en Personprofil sagtens stå alene, idet virksomheden selv i første fase har udarbejdet en jobprofil / stillingsbeskrivelse.

Tilbagemelding
Virksomheden og kandidaten vil modtage en udførlig tilbagemelding umiddelbart efter at kandidaten har gennemført testen.

Master Certified