Terms of use

Som kandidat til opslået stilling, eller til optagelse i emnebank, giver jeg hermed mit samtykke til, at GoMatch må behandle mine personoplysninger i henhold til de anførte formål. Jeg er klar over, at oplysninger kan blive videregivet til kunder og andre, som nævnt ovenfor. Oplysningerne er opgivet frivilligt, og jeg har fået meddelelse om mine rettigheder ifølge “loven om behandling af personoplysninger §5.” www.datatilsynet.dk.

Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for:

(1) at etablere og vedligeholde et ansættelsesforhold eller et bemandings-/placeringsforhold til dig,

(2) at vurdere din egnethed til en stilling eller en opgave, at informere dig om relevante muligheder, at tilbyde dig undervisningsmuligheder og ydelser i forbindelse med karriereskift, og at aftale ansættelse eller opgaver for dig,

(3) gennemførelsen af vores overordnede leverandørforhold, ledelsesservice på stedet og aftaler om outsourcing,

(4) formål, der vedrører personlig forbedring, udvælgelse og bedømmelse, (v) at informere dig om andre ydelser, som vi tilbyder, og

(5) at administrere erhvervsmæssig risiko, afgørelse og forsvar i forbindelse med retlige krav og sagsanlæg, overholdelse af retskendelser og andre retlige forpligtelser og lovgivningsmæssige krav.
Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger [www.datatilsynet.dk] med dit samtykke eller i situationer, hvor vi skal overholde retlige forpligtelser.

De personoplysninger, som du opgiver til os, kan blive videregivet til alle enheder i GoMatch´s organisation, leverandører, der arbejder på vores vegne, udbydere, der måske medvirker til kandidatudvælgelse, til kunder, både i ind- og udland, og hvor vi i øvrigt er forpligtet til at gøre dette, fx pga. en retskendelse. Dine personoplysninger kan blive overført til lande uden for Europa, herunder også til lande der ikke har tilsvarende persondatalovgivning. I hvert tilfælde har GoMatch taget skridt, der skal sikre, at alle overdragne oplysninger bliver behandlet med den fornødne sikkerhed og i overensstemmelse med de retlige betingelser.

Du har ret til at få adgang til, at opdatere og rette i dine personoplysninger i overensstemmelse med “loven om behandling af personoplysninger,§5, stk 4” [www.datatilsynet.dk]
Vedrørende adgang, opdatering og spørgsmål er du velkommen til at sende os en e-mail.